outils espionnage video surveillance espionnage mobile surveillance officer training here site surveiller un telephone suivre un portable a distance espionner iphone 3gs ios 5 keylogger android app download mobile surveillance software in india comment intercepter les sms de tes contacts espionner avec son portable espionner un iphone gratuitement site

 

You are here: ИНФОРМАPЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
E-mail

Проектът е насочен към подобряване на професионалното ориентиране в партньорските страни и в Европейския съюз. Основните цели на проекта са:

• Анализиране на настоящото състояние на кариерното консултиране.

• Разработване на практически ориентиран, интерактивен онлайн инструмент, който да подпомага кариерните консултанти при предоставяне на висококачествени кариерни услуги.

• Нови подходи при използване на съществуващите педагогически и обучителни методи, инструменти за създаване на нов модул за обучителната програма и на методически материали.

• Създаване и разработване на обучителни методи и на основния обучителен материал.
 В резултат на проекта ще се създадат следните продукти:

• Онлайн наръчник за професионално ориентиране и кариерно консултиране – диск, интернет, хартиен носител.

• Уебсайт – описание на проекта и партньорите, обучително пространство, MEVOC инструменти.

• Всички MEVOC продукти ще бъдат преведени на латвийски, български и гръцки език.

Продуктите ще са достъпни на езиците на страните-партньори.