outils espionnage video surveillance espionnage mobile surveillance officer training here site surveiller un telephone suivre un portable a distance espionner iphone 3gs ios 5 keylogger android app download mobile surveillance software in india comment intercepter les sms de tes contacts espionner avec son portable espionner un iphone gratuitement site

 

You are here: INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU
E-mail

E-ROKASGRĀMATA IZGLĪTĪBAS UN PROFESIJU KONSULTĒŠANAI

 

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot izglītības un profesiju konsultēšanu partnervalstīs un Eiropas Savienībā. Projekta galvenie uzdevumi ir:

 

●  Karjeras konsultēšanas pašreizējās situācijas analīze

 

● Praktiski orientētu, interaktīvu tiešsaistes instrumentu izglītības un karjeras konsultantiem izstrāde

 

● Esošo pedagoģisko un apmācību metožu radoša izmantošana

 

● Mācību materiālu izstrāde

 

Projekta rezultāti balstīsies uz MEVOC ( KVALITĀTES ROKASGRĀMATA IZGLĪTĪBAS UN PROFESIJU KONSULTĒŠANAI) produktiem, kas tiks adaptēti un tālāk attīstīti. 

 

Produkti:

 

● „E-rokasgrāmata izglītības un  profesiju konsultēšanai” CD-Rom, internets, drukātie materiāli
(izdales materiāli)

 

● Tīmekļa vietne Projekta, partneru un karjeras konsultēšanas esošā stāvokļa apraksts, mācību materiāli, saites, MEVOC instrumenti


● Visi MEVOC produkti tiks iztulkoti projekta partneru valodās CD-Rom, internets, drukātie materiāli (izdales materiāli)


● EMEVOC projekta galaprodukti tiks iztulkoti projekta partneru un angļu valodā